Konstelační techniky – Rodinné konstelace

Share

Význam slova konstelace je souběh okolností, stav věcí příznivý či nepříznivý, také jde
postavení hvězd a planet. Zjistit stav situace, onen souběh, s dostatečným odstupem je snem každého vyrovnaného lídra. I vy jste lídrem svého žití a konstelace jsou nástrojem změny i pochopení.

Konstelace jako nástroj

Před devíti lety jsem poprvé zažil konstelační sezení a kráse tohoto nástroje jsem propadl. Naučil se tuto techniku používat v téměř každodenní praxi. Pro jednodušší vysvětlení souvislostí, které jsem potřeboval stále více pochopit. V koučovacích sezeních jsme naráželi na na nepřekonatelné bloky a postupně se z nich stávali jen snadno překročitelné překážky. Vždy mě fascinovalo, jak je pro někoho je tento postup snadný a jednoduchý a pro někoho téměř nemožný k pochopení. Teoreticky pochopit je téměř nemožné, prakticky však naprosto zřejmé a výmluvné. Zvu vás na roční kurz konstelačních technik, které projeví to, co zatím skrytě leží někde v koutě nebo ve třinácté komnatě. Nutí nás k nevyhovujícím krokům a nebo jen narušují naši stabilitu a tím i působení nás samotných na naše okolí.

Jak bude kurz probíhat

Veřejně vyhlášená sezení budou vždy přednostně obsazena přihlášeným kurzistům takže na  8 hodinová sezení budou kurzisti přihlášeni dopředu a společně před započetím si řekneme pár slov k jednoduchým technikám k jejíchž využití v konstelacích dochází. Vytvoříme vlastní vnitřní mikro-komunitu kde najdeme prostor a důvěru osvětlit jednotlivé obrazy z předešlých rolí či konstelací jako celku. Takové V.I.P. Po skončení veřejné části sezení si doprobereme, vše ostatní, pravidla, zvraty pochody, co kdo viděl atp.

Harmonogram sobotních Lekcí

 •   8:30 –   9:45    Teorie konstelací (V.I.P)
 •   9:45 – 10:00     Krátká pauza
 • 10:00 – 12:30     Vlastní  Konstelace (veřejná + V.I.P)
 • 12:30 – 13:30     Pauza na oběd
 • 13:30 – 17:30     Vlastní  Konstelace (veřejná + V.I.P)
 • 17:30 – 18:00     Zakončení konstelací (veřejná + V.I.P)
 • 18:00 – 18:15     Krátká pauza
 • 18:15 – 19:30     Diskuze po konstelacích (V.I.P)

Cena sobotních konstalací

Cena konstelací pro veřejnost, to je od 10:00 do 18:00 je 800 Kč

Cena konstelací pro rodinného člena kurzisty je 500 Kč
(počítá se i vztahový a dokonce i bývalý partner)

Cena celé lekce včetně konstelací tj. od 8:30 do 19:30 je 1300 Kč

Kurz je rozdělen do 11 rozdílných lekcí, které se budou v průběhu roku pravidelně střídat a budou i měsícem tématicky zaměřeny na jednotlivé orgány těla.

 1. Stavba konstelací (24. 3. 2018)
 2. Role v konstelacích
 3. Rodinné trojúhelníky
 4. Chybějící články
 5. Převzetí rolí
 6. Sebe a kliento-diagnostika
 7. Porcování člověka
 8. Automatická kresba a vtisk
 9. Rovnání sil (zrnka písku)
 10. Afirmace a vztahové úkony
 11. Dosažení jádra

Dvanáctá lekce z jedenácti bude závěrečné defilé, a přehled našeho roku po boku s konstelacemi tato lekce bude zdarma

Měsíc za měsícem něco nového, s velikým rozestupem pro dostudování i doprožití

O rodinných konstelacích

V našich systémech tedy rodinách si procházíme čtyři fáze. Nejdříve jsme dítětem původní rodiny kde dochází k tvorbě osobnosti. Posléze najdeme partnera a dochází ke seznamování Monteků a Kapuletů, tím dochází k rodovým rozepřím a praním špinavého prádla jednotlivých rodů. Následně již tvoříme vlastní rodinu a své pokračovatele. A nakonec jsme od rodinných rolí osvobozeni a nastává babičko-dědečkovský podzim života.

Pokud se někde v předešlé fázi zasekneme, nic nám nebrání jít dále, ale často na tyto záseky dojedou naše vztahy a trpí hlavně naše děti. Vždyť  snem nás každých je být jednou tím kouzelným dědečkem a kouzelnou babičkou.

Konstelace jsou původní technikou které zavedl Bert Hellinger (*1925), který tuto metodu vyvinul v osmdesátých a devadesátých letech. Hellingerův přístup se částečně opírá o psychodrama, vyvinuté rakouským lékařem Jakobem Levy Morenorodinné rekonstrukce a sochání Virginie Satirové a hypnoterapii Miltona Ericksona. (zdroj wikipedie). Zde i pochopením Rodinných trojúhelníků Marka Ščotky

na wikipedii  nalezneme pod pojmem rodinné konstelace krásný a srozumitelný popis o co se jedná. Nebudu jej parafrázovat či více citovat. Ve zkratce vám povím, že při konstelacích je využito naladění se na emoce své role tedy osoby, za kterou byl dosazen. Laicky je to podobné, jako když se díváte na horor v televizi a jdete při reklamní pauze na záchod. potkáte li svého partnera vycházejícího ze tmy máte z něj strach, šok, úlek a tak podobně. Cílem konstelací je ukázat jaká energie proudí mezi jednotlivými rolemi a tím dá možnost rozkrýt a ujasnit nevědomé negativní vlivy. Tím přenést zkušenost do vlastního světa a nechat novou vibraci urovnat situaci v reálném životě.

Proč kurz

Témat řešitelných či zobrazitelných touto metodou je mnoho od toho. Co k vám posílá váš šéf nebo podřízený s kolegou. Proč vaše Matka nenávidí vašeho partnera, nebo také jak se cítí vaše slepé střevo. Je toho více a během jedenácti lekcí si projdeme mnoho nástrojů všechny hned použitelné.

Někomu stačí pouze vidět svůj náhled situace a vyslechnout si jednotlivé role, někdo však potřebuje více informací a prosté sezení mu nestačí a chce vidět dále. Jsou lidé co na konstelace chodí a jsou lidé co je vedou. jen všichni tyto konstelace žijeme. Upřesnění vlastních kvalit a scelení nástrojů je také cestou k tomuto kurzu. Jste-li zvědaví, na tomto kurzu si projdete 11 konstelačních sezení jejichž témata mnohem rozšíří vaše obzory a posunou v cestě za svou vlastní osobností. V.I.P sekce je tedy pro ty co potřebují osvětlit více z téměř 40 let existence této vědomosti a naučit se opravdu vidět nejen, ale i na špičku vlastního nosu.

Naučíte se používat konstelace jako každodenní nástroj

Povedete terapie? Budete přímější v cestách za vašimi sny? Opustíte nefunkční či opravíte poškozené? to jsou vše otázky na které si v průběhu kurzu sami ověříte.

Koncovou fází těchto sezení je všednost. Všednost, která však již není šedou, naopak hraje všemi barvami. Všednost, kterou zažívá miminko přisáté k maminčinu prsu. Všednost, kde je vše tam kde má a jak má. Naučíme dívat se na signály našeho života trochu jinak a na základě viděného se lépe orientovat.

Registrovat se můžete již nyní zde. Kurz je výběrový a po uzavření skupiny 4-8 lidí se stanete plnoprávní spolutvůrci kurzu s jedním platným hlasem. Na kurz se v průběhu roku může přidat člen, to již musíme odsouhlasit všichni, nikoliv většinově, ale po indiánsku jednohlasně.

Kurz povedou PhDr. Ivana Fialová a Vít Swaczyna

Share