Péče o DUŠI

Share

< Péče o TĚLO Péče o MYSL Vzdělávání Zdravá Cesta

Duše a duševní zdraví je cesta ke které dospějeme nebo ne. Je jen na nás samotných kam v životě dojdeme a zda je naším cílem naučit se věci vnímat pravdivě a s láskou. Heslo pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí bude naplněno, otázkou je zda budeme u toho a zda nepotřebuje zvítězit nad námi samotnými.

Duše, víra, duchovno, harmonie, jednota a přítomnost prostě Péče o duši

Tomáš Garrigue Masaryk„Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“ Tomáš Garrigue Masaryk

Věřit znamená věřit, nikoliv náboženství. Víra může být v boha, v bohy, v sebe, v mozek, ve vesmír no prostě ve všechno. Při péči o duši člověka je pro nás víra důležitá, ale vůbec neřešíme jaká ta víra je. Česká Republika a obyvatelé v ní mají jednu výhodu ve většinovém atheizmu a zdá se, že nejsme natolik formování náboženstvími.   Ovšem židovsko-katolická výchova dala základ všemu našemu školství. Některá dogmata, která lidi degradují a mění jejich pravé hodnoty, stále zažíváme na sobě. Víra v přirozenost člověka víra v sebe a v lásku je to k čemu se navracíme.

Hodnotový systém

Kdo zná Maslowovu pyramidu základní lidských potřeb, asi tuší co člověka staví zpět do rovnováhy. Pomocí navrácení některých hodnot, zajištěním vztahů v rodině či firmě. Řízenými meditacemi, pravidelným cvičením a dalšími postupy, navracíme to čemu se říká duše zpět do přirozeného stavu. Do stavu jednoty, do stavu harmonie.

Hodnotový systém člověka se spolu s dosažením jistých met spokojenosti mění na hodnoty dospělejší a trvalejší. Samotná víra uzdravila jen málo lidí, ale uzdravování přivedlo k víře většinu. K víře v to něco co vdechává život atomům a molekulám, z kterých je složeno naše tělo.

Rodinné, systemické a esenciální konstalace

Kruhy v obilí

Vazby, vztahy, vzorce, traumata a nevraživost k druhým jen ukazuje co se v nás samotných bije. Konstelace jako individuální terapie je vhodným nástrojem pro zjištění vlastního vlivu na situace a vztahy. Není odlišného fungování ve vztazích v rodině na pracovišti nebo mezi partou přátel. Tu svou roli si najdeme všude, přidáme k ní své vlastní pocity, smyšlenky, soudy prostě souhrnně NE-pravdy. Tím vším se nakazí prostor kolem nás a ten prostor nám samotným dává ochutnat co z nás sálá.

Více v kalendáři Akcí

Konstelace zobrazují a řeší

Těžko dělat chybu znova, když vím kde jí dělám. Tomu říkám základní pravda. Ve vztazích se často jedná o to kdo má větší pravdu, a kdo má silnější nástroje k jejímu prosazení. Konstelační terapie dokáží formou hraní rolí zobrazit, co se to vlastně u nás doma děje a objasňuje proč to vzniká. Jelikož konstelace dodržují základní principy fungování, dokáží narovnat vztahy opět do stavu spolupráce, lásky, klidu. Zobrazení situací je jedna polovina účinku konstelace, dochází při ní k ošetření vztahů a situací, jak pro přítomné tak i pro nepřítomné na něž má situace dopad.

Vědomá práce s energií – REIKI

V systému vzdělávání najdete kurzy a semináře vědomé práce s energií nebo přímo workshopy Reiki. Kde učíme jak přirozeně zesílit vnímavost a soustředěnost, jak se přiblížit schopnostem některých léčitelů. Toto učení následuje tradici, dnes již učitelskými stupni systému Reiki Na Dlani. Metody práce diskuze na téma práce s energií. Mentální a vizualizační cvičení a práce s Archanděly a jejich zákonitosti.

Pomocí Reiki dáváme do harmonie sebe skrze čistotu a službu druhým. Právě na energetické práci lze krásně najít, jak a kde sami energii ztrácíme a proč ji tedy není dost na zvládnutí vlastních cílů přestože si jí je kolem nás vždy dostatek. Lze vidět dobrovolnost směru proudění energie a působení jejího přebytku. Volbu zdroje oné tajemné životní energie.

No prostě z ezotericky tajemného a magického uděláme prakticky kouzelné, možná i běžné. Vždyť příroda se svými zákony netají, ba naopak zobrazuje je všude. Péče o duši je, jako péče o přírodu někdy nám kostky osudu hodí čísla, které dlouho nechápeme, ale přesto najdeme cestu dál.

Více o vědomé práci s Energií se dozvíte v sekci Reiki Na Dlani

Rituály

Rituál je v jednoduchosti postup jež dovolí promlouvat přímo do sebe.

Tak tedy s čistým vědomím rituály můžete u nás zažít v podobě původních rituálních masáží. V podobě připravovaných zasvěcení, v podobě skupinových terapií a řízených skupinových meditací.V podobě rozvojových aktivit a pobytů pro osobní rozvoj.

Více v kalendáři Akcí nebo v Ceníku 

Péče o duši je volba nikoli postoj

 

< Péče o TĚLO Péče o MYSL Vzdělávání Zdravá Cesta

Share