Péče o MYSL

Share

< Péče o TĚLO Péče o DUŠI Vzdělávání Zdravá Cesta

Mozek je úžasný nástroj, který dokáže téměř cokoliv, pracuje-li v náš prospěch. Najdou se však chvíle kdy se mozek dokáže postavit proti nám samotným a život spíše komplikovat a rozbíjet, místo tvoření a rozvoje. Pro tyto situace jsou zde lektoři a terapeuti, kteří vás rádi z údolí temných myšlenek vyvedou na pomyslnou horu poznání.

Mysl, psýché, mozek, ego, psychický stav

Albert Einstein citace teorie šílenství

„jediné opravdové šílenství je, dělat tytéž věci stále dokola stejným způsobem a očekávat jiné výsledky.“ Albert Einstein

Za den jsme schopni vygenerovat desetitisíce až statisíce myšlenek. Kam tyto myšlenky plují? Plují vašim směrem nebo chaoticky pobíhají jedna přes druhou.  Je vaše mysl organizovaná jako mraveniště nebo úl. Nebo to ve Vaší mysli vypadá jako u východu z hořící budovy nebo jako v supermarketu při výprodejích? Dovolte si mýt v hlavě pořádek. Dovolte si mít mysl jako kolegu, který vás podrží a ne jako někoho kdo se tlačí na naše místo.

„Cítit pouze jedinou kontinuální myšlenku je srovnatelné s objevem mýtického kamene mudrců.“ V.S.

Metody rozvíjející mysl a vnímání

Svět je plný fantastických terapií, psycho-terapií, mentálních cvičení, neuro-programování, etikoterapií, osobnostně rozvojových her a aktivit. Tyto aktivity pro vás terapeuté, rekreologové, psychologové, trenéři dávají do ucelených balíčků na tématiku stanovenou dopředu nebo rozvíjející se v průběku práce. Aktivity a techniky jsou určeny zvlášť pro jednotlivce a zvlášť pro skupiny. Takže soukromí klienta v intimitě a důvěrnosti práce na osobních strastech nebo zcelování týmového duha.

Následuje popis některých metod

Etikoterapie a psychosomatika

Metoda využívající popisu psychosomatické příčiny zdravotních či psychických obtíží. Terapeut dovoluje klientovi poznat, pochopit a nahlédnout do vlastních činů, paradigmat a vzorců chování. Klient si může uvědomit proč zažívá pořád některé věci opakovaně jen v jiných formách. Pokud tato metoda nevychází z Einsteina, tak určitě z přirozené moudrosti těla. Účinky těchto sezení bývají startem pro nový pohled na svět a projasněním dosavadního života.

Koučink – Coaching

zatím co předchozí metoda je vysvětlující, metoda Koučinku postupuje opačně. Kouč, průvodce hlídá myšlenkový tok v průběhu sezení a pomocí neutrálních otázek směruje klienta tak, aby nalezl odpovědi, ve své vlastní mysli. Ono když něco víte, tak to prostě víte a když ne, tak si to pěkně najděte.

Emoční terapie, RUŠ, EFT

Strachy, bloky a negativní emoce v nás někdy přetrvávají od dětství až do pozdního věku, některých strachů je snadné se zbavit u některých je zapotřebí více úsilí jak u nás tak i na straně vaší. Nástroje, jak vytáhnout traumata a bloky na povrch a odtamtud je smést, jsou jednoduché, nicméně míra jejich preciznosti a přesnosti je na odbornosti a profesionální péči terapeuta. Asi stejně jako u každého normálního chirurga se vyřízne jen znamínko, které je podezřelé místo amputace končetiny, tak i zde terapeut jde přesně po linii problému až k bodu vzniku. Tam použije co je v danou chvíli potřeba a celou linii znovu zacelí.

I zde k rozvoji mysli patří kurzy a semináře, které za tímto rozvojem spějí. o nich ale více na stránce Vzdělávání

< Péče o TĚLO Péče o DUŠI Vzdělávání Zdravá Cesta

Share