Vzdělávání

< Péče o TĚLO Péče o MYSL Péče o DUŠI Zdravá Cesta

„Je-li žák připraven, učitel se vždycky najde“ paví jedno východní přísloví týkající se cesty bojovníka nebo cesty duchovní. Toto přísloví je pro nás lektory svatým grálem. Učit někoho kdo nechce být učen je peklo pro každého lektora, učit však člověka/žáka dychtivého po nových informacích nebo novém umění je nebe.

Vzdělávání, osobní rozvoj, uvědomění, profesionální masérství, reiki

Král Šalomoun„Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích.“ Král Šalomoun

Ve spolupráci s projektem naučme se vedeme lidi, aby se učili, učit se učit.

Zní to možná méně jasně, ale je to jednoduché. Prostě život nás vede k předávání a přijímání zkušeností. Jakmile se již na tomto světě nemáme co naučit a není koho by jsme měli co učit, odcházíme (jak říkají mayovky) do hor smířit se s Wakan tankou. Přechodná fáze bez proudu informací se v dnešní době jmenuje syndrom vyhoření nebo únavový syndrom. Proti těmto moderním diagnózám my jdeme s různými kurzy, které nejen, že dávají nový vítr do plachet, nesou nové zkušenosti a ve velké většině i nový pohled na zdraví.

E-booky, přednášky, workshopy, kurzy a pobyty zdravé cesty

E-Booky kalendář akcí Kurzy a semináře Reiki Na Dlani

Je mnoho způsobů jak předávat a přijímat informace, pojďme si představit jednotlivé formy vzdělávání, které poskytujeme.

  • E-book – kniha

Seznámit se s prací lektorů a koučů bez osobního kontaktu lze pomocí knih, které nabízíme ke stažení a propagujeme.

  • Přednáška 

Toto je prostor pro teorii. Vlastními slovy řečeno, lektor se vykecá a je na posluchači kolik si toho odnese. Lektor ovlivňuje přednášku svým charisma, vtipem, zkušenostmi a aktuálností tématu. Většinu přednášek proto formujeme do bloků na aktuální téma s ohledem na sezónu. Přednášky naleznete jak v kalendáři akcí a kurzů tak s větším popisem v sekci Novinky.

Náš lektor ví, že je základem mluvit srozumitelně, česky a lidově. Hovořit v obrazech ze života a v příkladech z běžné praxe. Úkolem lektora na přednášce je předat vám co nejvíce. Zůstat u všeobecných témat. Odpovědět na dotazy a zaujmout natolik, aby posluchač sám měl zájem zjistit si více informací. Pokud je přednáška z oblasti zájmu posluchače, dovést jej dále třeba na …

  • Workshop

„Na přednášku může přijít každý kdo může zazvonit na váš domovní zvonek, na workshop již jen ten koho pozvete dále.“ V.S

Toto zápaďácké slovo znamená, předávání zkušeností. Oproti přednášce se již jedná o diskuzi, nebo debatu v užším kruhu na zacílené téma. V rámci workshopu již přidáváme praktické cvičení v technikách, které jsou propojeny s tématem workshopu. Přednáška má posluchače všeobecné, workshop má již posluchače v úzce vybraných zájemcích.

Jelikož workshop je událost, kde se člověk chce dovědět něco více, je zde kladen důraz na téma, otázky a cvičení se. Zde již patří pouze opravdoví zájemci, bručouni a všeumělové by měli být vyfiltrováni předchozí přednáškou.

  • Kurz

Znalosti lze ještě více prohlubovat a specializovat. vzdělávat se na kurzech s certifikací zdravé cesty a zajistit si znalosti lektora kurzu s garancí autora kurzu. Kurzy Zdravé Cesty jsou zaměřeny na jedno-tématické celky pro činnost jež lze vykonávat téměř ihned po absolvování kurzu. Jednotlivé kurzy jsou koncipovány tak, aby navazovali na sebe a jako kostičky stavebnice, budovali znalosti žáka.

8 žáků maximum. Kurzy jsou stavěny pro maximální počet 8 žáků, více žáků je zbytečně složité udržet pod kontrolou a individuální péči. Postupně jsme si sami zjistili, že více žáků na lektora je fajn pro peněženky, ale ne pro kvalitu služby. Proto 8 na lektora je ukotveno v kodexu Zdravé Cesty.

  • Pobyt Zdravé Cesty

Esence účinnosti pobytů je magická. Odbourat každodenní stresy působící na psychiku a později na zdraví jako pomalý jed. Nasměrovat člověka do sebe a pracovat v tichu hor, zapojit zpět tělo k úkolům, co se v mládí  plnily naprosto volně. Propojit pohybové aktivity s mozkovým strečingem a duševní meditací je balzám pro celou bytost člověka. Toto spojení všech faktorů zdravé cesty plus vytržení z přirozeného chodu dne a zasazení do krásné přírody nabité nekonečnou energií je jako sprcha pro ducha. Zde se rodí opravdové průlomy (jak my Češi říkáme „break truth“)

  •  Reiki

Reiki systému Reiki Na Dlani, provází žáka od samotných nevědomých začátků přes úskalí vědomé práce s energií, po zasvěcení a naladění na zdroj. Systém využívá dobrovolných filtrů při cestě za poznáním pro opravdu uvědomělou a dobrovolně vědomou práci s energií. O Reiki Na Dlani více.

< Péče o TĚLO Péče o MYSL Péče o DUŠI Zdravá Cesta