Reiki Na Dlani

Share

< Více o Reiki Tři požádání Čtyři stupně

Vědomě pracovat s tím co máme k dispozici je výhrou, výhrou i v dnešním světě, který zatím svou víru v sebe, víru v člověka a víru v děj událostí hledá. Cesta provázena spoluprací s energií Reiki, je jednou z mnoha variant, jak najít sebe sama a svou podstatu v harmonii.

Vědomá práce s energií Reiki systému Na Dlani

Reiki léčivé dodeky„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“ John Lennon

Pro jedny nehmotná energie s těžkou doložitelností vědecky relevantních důkazů a pro druhé jasná a přirozená součást běžného života. Pro některé poslední a pro jiné první pomoc.  Někdy milovaná někdy nenáviděná energie pro jedny zlo a pro druhé láska. Tohle jsou rozpory, které jsou nám přirozené a v pořádku, my lidé tyto rozpory máme.

Pokud je všude kolem nás láskyplné a přátelské prostředí váš postoj je v souladu a pokud ne, jednoho dne možná bude. Ze srdce vám to přeji.

O Reiki

Reiki má dnes mnoho podob a co Učitel/Mistr to názor. Stejně jako strom má spoustu větví a větviček i strom vědomé práce s energií je rozvětven bohatě. Mé jméno je Vít Swaczyna a mě si našla energie v podobě Srdíčka Na Dlani tedy systém Reiki Na Dlani zakladatele Marka Ščotky, ve kterém jsem si prošel až po stupeň učitelský. Vedu workshopy jež vedou nebo ne, k zasvěcení.

Workshopy zde

 Novodobý začátek Rei-Ki

Příběh Tradičního Reiki začíná v polovině devatenáctého století díky Mikao Usuimu. Mistr Usui byl japonský rektor univerzity a také křesťanský duchovní jehož jednou jeho studenti požádali, aby jim řekl, jak Ježíš léčil. Mistr Usui tedy započal cestu poznání, aby se naučil se těmto dovednostem. Přes hluboké hledání v křesťanské nauce zmínku ani postup nenašel. Usui přešel do studia života Budhy. Při studiu od budhistických mnichů, mimo podobnosti života Ježíše a Budhy, nalezl i zmínky o dávno zapomenutém způsobu léčení.

Mikao Usui po té nastoupil studium bohoslovectví, získal doktorát z teologie a dále studoval komparativní náboženství a filosofii. Naučil se také číst v sanskrtu. Přes všechna studia nenalezl žádné odpovědi ani postupy. po desetiletí studií se uchýlil do zen-buddhistického kláštera.

Kolečko Reiki

Díky znalosti sanskrtu nalezl a dokázal přečíst texty popisující prapůvodní formuli léčení. Mikao Usui podstoupil popsané meditace a pojmenoval léčivou energii souslovím Reiki. Toto sousloví ve volném překladu znamená vesmírná energie životní síly.

Příběh pokračuje dále a je pár knih, které vám jej převypráví lépe. Přímí žáci Mistra napsali tyto knihy pro udržení tohoto učení v našich rukách a poděkování za Usuiho pouť a zkoušku.

Rituály jsou důležité

Zkouška spočívala ve třítýdenním období meditace, půstu a modliteb na hoře Korijama vJaponsku. Dr. Usui si zvolil své meditační místo a před sebou navršil hromádku jednadvaceti malých kamenů, za každý den meditace jeden. Poslední jitro svého hledání, v nejtemnější hodinu těsně před rozedněním, uviděl Usui, jak se k němu blíží světelná střela, před kterou chtěl utéct, ale potom se zamyslel ještě jednou. Rozhodl se přijmout to, co přicházelo jako odpověď na jeho meditaci, i kdyby to pro něj mělo znamenat smrt. Světlo zasáhlo jeho třetí oko a on na čas ztratil vědomí. Potom uzřel symboly Reiki. S každým symbolem obdržel informace jak aktivovat léčivou energii. Bylo to první naladění na Reiki, znovuobjevení dávné metody. Jejíž původ dalece předchází Ježíšovo bytí a původ této energie se časuje do dob, kdy mýtická Lemůrie nebyla až tak mýtická.

< Více o Reiki Tři požádání Čtyři stupně

Share