Podmínka tří požádání

Share

< Reiki Na Dlani Více o Reiki Čtyři stupně

Dobrovolnost a uvědomění si stavu své cesty za vědomou práci, je pro systém Reiki Na Dlani klíčová. Pochody vědomí a touhy plynoucí z celoživotní snahy po kariérním růstu není to pravé pro začátek cesty s Reiki. Stabilní systém je sám ošetřen a ochráněn pro čistou a vědomou práci. Tento systém má svůj filtr v podobě podmínky tří požádání

Tří požádání krok po kroku

Reiki tři požádáníSlavnostní zasvěcení není prvním či vstupním krokem pro aktivní práci s energií, budoucího žáka teprve čeká cesta k tomuto bodu. Zasvěcení je až fází závěrečnou pro každý ze čtyř stupňů. Cestu žáka provází učitel coby rádce a konzultant pro vyjasnění otázek žáka, který má prostor, čas, informace a svobodu kdykoliv se rozhodnout pro opuštění cesty nebo pokračování v cestě s Reiki Na Dlani.

První požádání

Žák se zatím připravuje na to že jednou bude pracovat s energii. Prvním požádáním žák oznamuje svému Učiteli, že začíná „uvažovat“ o vědomém postoupení do prvního či vyššího „levelu“ uvědomělé práce na sobě. Toto požádání je závazné pouze pro samotného žáka.

V tomto období si žák postupně zažívá první ukázky a sebeuvědomění jako „demo“ toho co jednou možná přijde.

Druhé požádání

Žák potvrzuje Učiteli, že to s prací na sobě myslí vážně a že už začal přijímat výzvy vyššího stupně zodpovědně. Toto požádání je závazné jak pro žáka, tak už i pro jeho Učitele. Ten má za úkol začít se o něj a danou etapu jeho cesty aktivně zajímat a komunikovat. Učitel již aktivně připravuje pro žáka adekvátní praktické i teoretické cvičení.

Tyhle momenty již energie vede žáka k očistě a životní situace se stávají čitelnější.

Třetí požádání

Třetí a poslední požádání ukončuje celou podmínku Tří požádání. Žák dává svému Učiteli na vědomí, že je vnitřně připraven pro podstoupení aktu Slavnostního zasvěcení. Toto požádání je závazné už nejen pro žáka a jeho Učitele, ale také pro vyšší síly (Vesmír). Učitel má za úkol představit svého žáka vyšším silám (Vesmíru), požádat o svolení k provedení zasvěcení a sám se na ně začít připravovat. Přijde den, kdy Učitel dostane svolení žáka zasvětit.

V tuto chvíli již vesmír vede Učitele k dalším krokům. Žák je připravován a testován samotným zdrojem pro otevření a naladění.

< Reiki Na Dlani Více o Reiki Čtyři stupně

Share