Více o Reiki Na Dlani

< Reiki Na Dlani Tři požádání Čtyři stupně

Reiki systému Na Dlani

Je přirozené vědomě na sobě pracovat, duchovně růst, zrát a moudřet – každý věk má něco do sebe

Systém Reiki Na Dlani je orginální systém aktivního vedení žáků zkušenými Učiteli v uvědomělé práci na sobě samých prostřednictvím vědomé práce s energií, v umění řídit si svůj život bez následků po svém do nejmenších detailů a být prospěšní sobě i okolí.

4 stupňe Reiki

Čtyři elementy v harmoniiJako každé poctivé řemeslo i my zde respektujeme pozvolný proces, respektující znalosti a odhodlání na každém z řízených stupňů. Učeň, Tovaryš, Mistr a Učitel jsou jednotlivé stupně, které tento systém nabízí. Každý z žáků si svou úroveň dosaženého Poznání posuzuje sám, což je neobvyklé, nicméně přirozené. Jakmile nastane čas a Poz nání žák sám žádá svého učitele a oznamuje mu tím svou připravenost na další stupeň zasvěcení.  Splní-li žák podmínku Tří požádání prokazuje tím připravenost na další, nové výzvy cesty práce na sobě samém.

Učitel coby garant vývoje žáka, pokud souhlasí, s posledním 3. požádáním započne přípravné období na zasvěcení. Jakmile dostane shůry impuls (oprávnění) k jeho provedení, nabídne žákovi termín a rituál může hladce proběhnout.

To zažité a to pravé se může lišit a poznat sebe sama je ta hra

Cílem systému Reiki Na Dlani je umožnit svým žákům odhalit jejich skryté schopnosti, stávající schopnosti zesílit a najít pro ně vhodné uplatnění. S každou novou schopností odhalíte o sobě další střípky pravdy, kým skutečně jste.

Poctivá vědomá práce s energií učí žáka vnitřní disciplíně. Disciplinovaný člověk se svou pílí učí moudrosti. Moudrost, to je umění používat nabyté znalosti a zkušenosti v pravý čas na pravém místě s ohledem na prospěch a možné poučení všech zúčastněných stran. Pokud se do této rovnice přidá ohled na nadčasové Vyšší principy, hovoříme pak o uvědomělé práci s energií, o umění používat ji a sebe jako nástroj Vyšších sil, v přirozeném souladu všech okolností.

Rádoby hojit, harmonizovat nebo léčit druhé lidi pomocí přikládání rukou, posílat energii na dálku, programovat vodu, uvolňovat si parkovací místa či tvořit zelenou vlnu na křižovatkách atd., to všechno jsou jen hry pro malé fascinované děti, pouťová atrakce, kterou zvládne po chvilce trénovaní každý smrtelník. K tomu nepotřebujete žádné zasvěcení, stačí znát metody provádění.

Smyslem principu zasvěcení do systému Reiki Na Dlani je konkrétní duchovní cesta, pro každého žáka na zcela míru, z níž následně vyplývají neskutečné možnosti a zázraky. V prvé řadě je to zázrak Návratu a přijetí se. Cesta Reiki dokáže vrátit žáka vědomě zpět do dětství k jeho původní přirozenosti a spontánnosti dříve než ji ztratil, a uvědomit si s rozumem, co má teď, okolnosti okamžiku odpoutání se od ní. Znovu si jako pozorovatel prožívá důsledky své vlastní dobrovolné duchovní deformace rodinnými a společenskými manipulačními schématy, bolest ze ztráty prvotních Iluzí o světě a rodině, zdrcující zpomalení ducha násilným ukotvením jej ve hmotném těle atd. Zjištěné vadné principy pak má možnost prostřednictvím Reiki a s aktivní pomocí svého Učitele úspěšně řešit a vyřešit. Takových zázraků dokáže Reiki generovat nepočítatelně. Stačí přijít na to, jak, což bez usilovné každodenní mravenčí práce na sobě samozřejmě není možné. Bez práce koláče prostě nebudou. V tom je Vesmír naprosto nekompromisní.

V systému Reiki Na Dlani ožívají pro žáky témata jako vznešenost, sebevědomí, rytířskost, sdílení, ohleduplnost, citlivost, empatie, bezelstnost, pravdomluvnost, bezmaskovost, přejícnost, kolegialita, nezištnost, podpora nebo angažovanost.

Poznej ty, kdo jsou již zasvěcení – udělej si vlastní názor

Seznam žáku i veřejné přihlášení na workshopy Reiki kde najdete lidi, kteří mohou být dále nebo blíže od cíle. Proto první účast na Workshopu práce s energíí je a bude u nás vždy zdarma. Neplaťte jen svobodně poznejte Najděte si vhodný termín a přihlaste se.

Kdo z vás potřebuje zasvěcení

Tvrdíme, že žádný člověk nepotřebuje žádné zasvěcení do žádného systému nikdy až do doby, než zasvěcení potřebuje. To jediné nám dává smysl. Pokud vám všechno funguje, jak si přejete, pokud žijete v souladu sami se sebou uvnitř i navenek, pokud jste sebe-znalí a sebe- uvědomující se, nepřijde vám normálně na mysl, že by mohlo být ve vašem životě něco v nepořádku, že je třeba něco řešit, hledat systém, který vám pomůže. Jste prostě spokojení.

Teprve až vás něco nebo někdo vyruší, vyvede z míry, naruší váš stereotyp, ohrozí nebo vezme vám jistoty, zpochybní hodnoty, nebo naopak až se začnete vaším dosavadním způsobem života či způsobem myšlení nudit, teprve až pak začnete něco někde hledat. Jste nespokojení, jste hledající.

Systémy hledají lidé, kteří nejsou momentálně nebo dlouhodobě na některé ze svých úrovni vyrovnaní, potřebuji nakopnout, nechat se inspirovat nebo rovnou vést. V tomto okamžiku mají systémy svůj nezastupitelný smysl. Umožňují totiž skupinové sdílení vnějších hodnot či zásad až do doby, kdy člověk opět zatouží po individuální cestě po svém.

Systémy říkají, co je třeba kdy a jak dělat, co je dobré vyznávat, čím se řídit. Srocují se v nich lidé, s nimiž je možno se dělit o své zkušenosti, pocity, trápení, poznání, je možno se v nich navzájem srovnávat, soutěžit, inspirovat se, je možno v nich dosahovat společných cílů jako skupina, kde každý má svou nezastupitelnou roli. Každý člen systému má svůj účel a je pro něj užitečný nebo naopak.

Jak se stalo, že nejsou v pořádku a potřebují systémy? Na začátku dobrovolně dovolili druhým, aby je odvedli a vzdálili od jejich původní přirozenosti. Mohlo se to stát zcela nevinně, nevědomě, v rámci rodiny nebo třídního kolektivu ve škole, zájmového kroužku nebo klubu. Nevědomost však neomlouvá. V prvé řadě je nutné si uvědomit a přiznat nahlas, že k nepřirozenosti jsme dali my sami, nikdo jiný za nás, vědomý souhlas! Dovolili jsme to! Nyní si prostřednictvím různých systémů hledáme znovu k sobě samým cestu. Vybíráme si takové, které nejlépe vyhovují hlasům duše. Duše nás vede neomylně k cíli, jen jí často nevěříme a pochybujeme. Sejdeme jednoduše na zcestí a pak se složitě vracíme do výchozího bodu. Uvědomujeme si, že pouze v přirozené čisté formě žití se dá žít zdravě a plnohodnotně, v souladu s vesmírnými pravidly, bez citových ztrát a bolestí, zachovávat plynulou dynamiku a rytmiku aktivity a pasivity.

 

Na počátku všeho je vaše závazné rozhodnutí pro ANO – pak nastane fičák! 🙂

Víme, že systémem Reiki Na Dlani vám nabízíme pouze jednu z miliard možných cest k vašemu cíli, v žádném případě ne jedinou možnou, jedinou pravou, zaručenou, to ne. O to více nás těší, když se k nám přidáte. Než tak ale uděláte, poznejte ze všech stran, zda vám náš systém vyhovuje. Teprve Rozhodněte se o ni sami. Informujte se. Dáme vám tolik informací, kolik si budete žádat, vše vám bude odkryto a vysvětleno. Vaše rozhodnutí pro ANO nebo NE musí být svobodné, uvážené, klidné a angažované.

Princip Tři požádání jako podmínka k umožnění zasvěcení

Rozhodování se pro ANO není jednoduché. Plynou z něj závazky a povinnosti. Výrazně vám to zasáhne do dosavadního Jakmile jednou budete zasvěcení, nelze už to nikdy vzít zpět a potáhne se to s vámi až do smrti.

Jak systém Reiki Na Dlani funguje

Zasvěcený žák si v jednotlivých stupních zasvěcení cíleně stanovuje témata jak ze svého běžného, tak i neběžného života, která chce za aktivního vedení svým Učitelem poznávat blíže, pronikat v nich do bezpečné hloubky, zachovávat si zdravý odstup a nadhled, umět je vidět z několika úhlů pohledu, pochopit v nich viditelné i neviditelné nitky souvislostí a odnést si z nich náležité konkrétní poučení. Takový způsob práce mu pomáhá postupně tvořit si vlastní názory, a zaujímat jasné postoje a zvyšovat míru Poznání. Žák se stává moudřejším, rozvážnějším, uvážlivějším, viditelně klidnějším a spokojenějším.

Postupným duchovním růstem a vytrvalou každodenní prací na sobě se z vědomého žáka, na počátku významně vedeného svým Učitelem, stává zcela nezávislý, uvědomělý a zkušený Učitel schopný zasvěcovat a vést vlastní žáky. Předpokládá se, že takový Učitel je velmi stabilním,  zásadovým a disciplinovaným člověkem, morálně a eticky na vysoké úrovni, pokorný, soucitný, trpělivý a otevřený k novým výzvám a dalšímu osobnímu růstu.

Cena za zasvěcení

Možná vídáte ceny za zasvěcení do toho či onoho systému Reiki, u nás nikoli. Reiki je všudypřítomná a zcela zdarma stejně jako zasvěcení. Jiné to je však s časem Učitele ten je ceněn jako vše hmotné na tomto světě. Proto i cena stanovená jednotlivých rituálů odráží čas a nákladnost procesu, jež je Učitel připraven vykonat.

Ceny jednotlivých rituálů

  • 1. Stupeň Reiki Na Dlani (Žák)          –    1.000 Kč
  • 2. Stupeň Reiki Na Dlani (Tovaryš)    –    2.000 Kč
  • 3. Stupeň Reiki Na Dlani (Mistr)        –    6.000 Kč
  • 4. Stupeň Reiki Na Dlani (Učitel)       –  10.000 Kč

Význam kolektivního ducha pro systém i žáky

K finálnímu cíli vede pro každého žáka pouze jediná možná cesta. Ta jeho, individuální. Nikdo neví, jak vypadá a kudy vlastně vede. Neví to ani jeho Učitel. Jeho úkolem je žáka směrovat, nikoliv jít po jeho cestě místo něj a žít jeho život.

Dokud si sám žák nenajde na cestě systémem vlastní chodníček k cíli, potřebuje svého Učitele – průvodce. Bez pomoci druhých žáků není schopen svou individuální cestu zvládnout, možná ani objevit. Mít za zády podporu kolektivu má proto rozhodně smysl. Dodává to odvahu a odhodlání. Jeden se hned cítí jistější.

Kolektivního ducha podporujeme prostřednictvím společných pravidelných workshopů, kde se scházíme a sdílíme nabyté zkušenosti. Kromě společných workshopů pořádáme také nepravidelné příležitostné Reiki akce v terénu, na horách a jinde, kde se poznáváme navzájem i s rodinami.

Význam individuální cesty pro systém i žáka samotného

V určitém okamžiku vývoje poznává žák i jeho Učitel, že je pravý čas odstoupit od obecných pravidel a začít se věnovat ryze individuálním tématům cesty na míru. Tento okamžik nastává několikrát mnohokrát během jeho cesty Reiki.

Volba vlastního Učitele – významné privilegium každého žáka

Reiki tři požádání

Je jedinečným privilegiem a zároveň první velkou zodpovědností žáka dostatečně uváženě si zvolit svého Reiki Učitele – bude jej totiž provázet celou cestu Reiki od prvních krůčků až k velkému vnitřnímu přerodu. Bude mu předávat své zkušenosti, ponoukat dále se rozvíjet a neusnout na vavřínech. Proto apeluji na vás, potenciální žáci, abyste si vybrali takového Učitele, který bude pro vás hned od začátku přirozenou autoritou. Oceníte to především ve chvílích, kdy si nebudete jisti v kramflecích a budete se muset spolehnout pouze na jeho rady a vedení. Důvěra se buduje kritikou v době klidu

Podmínka Tří požádání

Tato podmínka zamezuje každému žákovi usilujícímu ať už o vstup do systému (první stupeň), nebo o zasvěcení do stupňů vyšších, zachovat se neuvážlivě a později litovat svých činů, kdy např. v momentální emoci požádá svého Učitele o zasvěcení. Více o Třech požádáních.

< Reiki Na Dlani Tři požádání Čtyři stupně